blog archive posts 1 column

4 stycznia 2021

porady

Dlaczego my porównujemy lepiej i korzystniej


Znajdujemy najlepsze oferty na rynku. Posiadamy dostęp online do systemów największych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wszystkie oferty omawiamy z Klientem analizując jego potrzeby i możliwości. Nasze propozycje są więc optymalne.

31 grudnia 2020

podróż, zdrowie

Ubezpieczenie w podróży – EKUZ to za mało!


Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty. Karta EKUZ zapewnia zwrot…

5 listopada 2015

porady

OC w życiu prywatnym – dlaczego warto?


Lista zdarzeń, które obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, jest długa i może odnosić się m.in. do: Szkód związanych z użytkowaniem nieruchomości: OC w życiu prywatnym jest częstą składową ubezpieczenia nieruchomości. Pozwala ochronić ubezpieczonego przed…