Ubezpieczenie w podróży – EKUZ to za mało!

31 grudnia 2020

podróż, zdrowie

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Karta EKUZ zapewnia zwrot części kosztów poniesionych na leczenie za granicą.

Warto wiedzieć, czego nie uwzględnia EKUZ:

  • Planowanych zabiegów
  • Pomocy medycznej w każdej placówce – chcąc odzyskać część kosztów, posiadacze EKUZ mogą korzystać tylko z placówek mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem.
  • Dodatkowych zabiegów, które nie stanowią konieczności, np. pierwsza pomoc w przypadku bólu zęba – tak, ale założenie plomby z lepszych surowców – nie.
  • Transportu medycznego do kraju
  • Ubezpieczenia oc,
  • Rekompensaty z powodu opóźnionego lotu lub zgubionego bagażu,
  • Usługi ratownictwa.,
  • Transportu zwłok.

Skontaktuj się z nami, mamy ubezpieczenie turystyczne dla Ciebie!